1

خرید دوره سئو - An Overview

News Discuss 
در خوشه‌سازی است که ما ارزش یک گروه از کلمات کلیدی را متوجه می‌شویم و متوجه می‌شویم چقدر باید برای آن کلمه کلیدی تلاش کنیم. متاسفانه هنوز بعضی از افراد فکر می‌کنند؛ تگ همان کلمه کلیدی صفحه است و هر چقدر تگ بیشتری بزنند؛ صفحه بهتر رتبه می‌گیرد. پنگوئن: مبارزه http://www.dd510.com/go.asp?url=http://www.audiclub-russia.ru/user/LadonnaMcpherson/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story