1

A Review Of คุณแม่ยังสวย

News Discuss 
หลังจากที่ผมหายไปนานวันนี้ผมก็มีเรื่องมาอัพเดทจากครั้งที่แล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวทำให้ออกไปไหนไม่ได้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องที่พึ่งเกิดขึ้นให้... จริงอยู่ที่การใช้โซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ พ่อแม่บางคนอาจจะไม่ทันลูก แต่ถ้าหากรู้แล้วว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวมีไว้ทำอะไร หรือเมื่อรู้ว่าใช้แอปหาคู่ พ่อแม่ควรใช้โอกาสนี้ ในการพูดคุยกับลูก และสอนให้มีภูมิต้านทานในการรับมือ มากกว่าการสั่งห้าม ภาพถ่าย... https://marcoiljif.alltdesign.com/the-2-minute-rule-for-36716988

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story